Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, Ochrana osobných údajov , brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní vyplneného formulára / Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, Vašich údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnej povinnosti a činnosti. ´ čítajte aj priebežne "OZNAMY" .
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
2. Oznam 5.11.2016
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.

Obrázky následujúcich dní...

7-8-týždeň.jpg
sviečka za zosnulých.jpeg
nerobte z domu tržnicu.jpg
ľadový pocit.jpg
chceli by.jpg
POKRAČOVANIE K FOTKÁM.
Na vaše dotazy sprístupňujem na čas rozhovor s osobou ktorú zaujíma energia vo vode z pohľadu ktoré oko nevidí.
 
pre vaše ozrejmenie niečo z teórie:
 
Stupeň tvrdosti 3- Kalcit (vápenec)
 
Kalcit je v prírode najrozšírenejším a najbežnejším uhličitanovým minerálom. Nájdeme ho v rôznych podobách, či už ako tenké lístkovité kryštály alebo klencovité tvary, i dlhé stĺpce a ihlice. Kalcit ako horninotvorný minerál je hlavnou zložkou usadených hornín - vápencov. Vápence sa často vyskytujú v mohutných súvrstviach a vytvárajú pohoria. Vďaka svojim vlastnostiam veľmi účinne vplývajú na povrchové tvary, vodstvo a vegetáciu. Vápenec vznikol pred miliónmi rokov z usadených schránok a zvyškov tiel dávno odumretých morských živočíchov - dierkavcov, mäkkýšov, koralov. Skameneliny (fosílie), ktoré nachádzame vo vápencoch, sú ako učebnica o jednotlivých etapách vo vývoji Zeme.
Rozpúšťaním vápencov vodou vznikajú krasové útvary s jaskyňami. Opätovným usadením jemnekryštalického kalcitu vzniká kvapľová výzdoba jaskýň. Číre kryštály kalcitu majú zaujímavú optickú vlastnosť: dvakrát lámu svetelný lúč, ktorý nimi prechádza. Preto sa tieto kryštály nazývajú dvojlomný kalcit (vápenec). Je dokonale štiepateľný. Dobre rozpustný v kyseline soľnej, pri rozpúšťaní šumí.
 
Stupeň tvrdosti 9 - Korund
 
Korund je v podstate čistý kryštalizovaný kysličník hlinitý s tvrdosťou o stupeň nižšou ako diamant. Tvrdosť korundu je čiastočne ovplyvnená silnými väzbami, ktoré priťahujú atómy kyslika a hliníka, čo spôsobuje, že minerál je nielen tvrdy, ale ma aj dosť vysokú hustotu napriek tomu, že sa sklada z dvoch relativne ľahkych prvkov. Korund je druhy najtvrdší prírodný minerál po diamante. Jeho farebnými odrodami sú dva drahokamy Rubín a zafír. Keďže je veľmi tvrdý a má ďalšie výhodné fyzikálne vlastnosti, využíva sa aj v technickej praxi. Sú hlavnou zložkou laserov.
 
 
krystaly vody.jpg
Ide o  röntgenovú difrakčnú analýzu, ktorú som urobil  na čisto korundovom podklade preto, lebo vzorky z vody je síce dostatočné množstvo ale nie zas toľko aby sa vytvorila vzorka originálnej veľkosti pre tento typ röntgenu. Toto foto je scan , vašej vody- kryštálovú štruktúru . Hore uvedená metóda je jednou z veľmi rýchlych a presných metód pre zistenie kryštálovej štruktúry materiálov. Tie kopčeky rôznych veľkostí predstavujú tzv. kryštálovú štruktúru a ak vzorka tuto nemá nevznikne taký ostrý pík. Odmysliac si korund ako podložku, ktorá je tiež označená, JE OZNACENY AJ KALCIT z medzinárodnej databázovej knižnici.
Takže v našej vode sa vašim pôsobením pri normálnej laboratórnej teplote 21 st.C vyzrážali kryštály kalcitu. Pod mikroskopom sme videli dve formy, jedna tá ihličková, ktorú sme nazvali ciroky- tu pozriem do mineralógii aká kryštalická forma uhličitanu vápenatého / aj kalcit / na tie ihličky a aká je tá druhá. Toto ja mineralogicky neviem zistiť aj keď sa to dá. Perfektné však ? Teší ma, že sme to identifikovali.
 
OZREJMENIE analýzy :
pokúsim sa interpretovať náš pokus,  voda- tá úplne prvá, ktorá bola zatvorená v pohári 2 týždne bola to voda pitná z tých plastových veľkých fliaš. Táto voda bola úplne číra a nebolo v nej vidieť nič plávať, pohybovať sa, že by mala nejaké usadeniny ako napr. niektoré železité minerálne vody. Každý človek sa vo svojom živote už stretol s vodným kameňom, ktorý sa postupom času, alebo ak sa jedná o veľmi tvrdú vodu vyzráža skôr, ale iba za podmienok keď sa zohrieva, napr. keď sa robí káva a pod, teda keď voda vrie. To znamená je jej dodaná energia zvonku = elektrická na ohrev. Nie je normálne a ani nepoznám človeka, ktorý by povedal, že pitná voda na jeho stole za nejaký čas sama od seba a podotýkam pri laboratórnej teplote sa vyzrážavala, čiže to, o čom som písal na začiatku o pozorovaniach, najpr. iba bubliny, potom tenulinké pásky- na úrovni nano s kovovým leskom a nakoniec daná zrazenina. Chémia pozná tento proces kryštalizácie v špeciálnych kryštalizátoroch z presýtených roztokov a pitná voda taká nie  je   a zmenou tzv. entalpie, teda nejde to len tak mirnix-dirnix, "ako to bolo v našom prípade s vašou energiou "
Pre laika, pitná voda, bola dva týždne uzavretá v pohári v ktorej sa vytvoril úkaz viď aj foto energie.
 
Ak by človek nemal mikroskop, vidí voľným okom len bublinky a iné útvary nezreteľného charakteru ale nevidel by tieto časti z vody ako tie nafotené kryštály,- nevedel by presne čo vzniklo, iba by sa domnieval, ak má mikroskop - zistí, že to , čo vzniklo je kryštalické a dokonca v dvoch formách, tie priesvitné a ihličkovité. Ak má iba napr. ten rtg. difraktometer, môže zistiť, štruktúru = kryštálovú štruktúru a dostane záznam, ten scan= alebo graf ako ste ho nazvala vy pani Dagmar.
Toto je veľký dôkaz prenosu vašej energie niekoľkými vedeckými metódami na účel ktorý bol daný, v našom prípade absorpciu negatívnej, zlej , špatnej v priestore s elektromagnetickým žiarením a ľudskou, bez toho, aby okrem nás „dvoch" samozrejme vedel o čo ide, že ten pôvodný energetický stav vody bol pôsobením na diaľku / a Vy neviete kde som / zmenený posielanou energiou o nejakej veľkosti a pritom voda ani nevrela, ani nebublala, ani nechladla, navonok sa bežne známym spôsobom neprejavovala, a pohár bol dokonca zatvorený zábrusným viečkom.
Zdravím, lab.
Dodatok Dagmar :
Voda bola určená na zneutralizovanie zón atď., to máte viacerý doma mnou určené. Analýza bola vykonana na tej vode, z fotiek ktoré som vám dala možnosť vidieť na  tomto webe, boli tvorené pod mikroskopom v 100 násobnom zväčšení v predchádzajúcom svetle.
Vodný kameň pozná každý, vidí ho v kanvici atď., ale je to len tvrdé skupenstvo ako spomenula skúmajúca osoba, vykryštalizované z ohrevu vodu.
Na jeho postupne uvoľnenie / zničenie používate doma ocot alebo chémiu.
Vo vode určenej na zneutralizovanie v tomto prípade zón je pre mňa (energiu) potrebný súhrn tvrdých nerastov  z dôvodu ich prírodnej sile, ALE je v kvapalnej podobe! Priťahuje zóny do vody a Kalcit zóny neutralizuje, preto sa nič človeku nestalo ak omylom takúto vodu vypil, čo sa už stalo. Doplnil do tela len riadnu dávku minerálov ktoré sú prítomne v každej vode - pôsobením mojej energie ale vždy s inou konzistenciou minerálov či už s bublinami alebo bez nej.
Voda s mojou energiou ani po 2 mesiacoch nevyzráža na sklo nič pretože laser / zem a lom svetla /slnko rozpustnosti nemá hraníc. To máte s časti odo mňa odpoveď ako to robím.... Pokračovanie nabudúce
časť dna.png
dno pohára 32 x.png
dno pohára.png
stena pohára.png
steny dna.png
Fotky s energiou
Sprístupňujem Vám fotografie, ktoré boli zhotovené dňa 6.12.2010 v chemickom laboratóriu. Voda na obrázku je z uzavretého pohára, v ktorom sa na danom mieste zhlukuje negatívna energia od iných osôb a zariadení, aby neškodila osobám, ktoré sa zdržujú na mieste v rozpätí š. 10  x d. 10 x h. (do zeme) 100 m2.
Mnohí majú z poradenstva či z vysielania presne podobný úkon umiestniť si pohár vody v domácnosti, prípadne do neho vložiť liečivý kameň alebo obyčajný kameň prinesený z vonku.
Mnohí viete, čo sú to geopatogénne zóny, geomagnetické pôsobenie, rádioaktivita,  atmosférický tlak či tlakové pôsobenie sily dna mora, vzduchu, sopiek a zeme presne v tejto postupnosti. Pokiaľ sa vašej domácnosti ( v práci) prejavujú rôzne prírodné aj umelé sily tak, ako sa prejavujú presne v týchto podobách (s metličkami, ktoré laborant nazval ciroky)  v tomto laboratóriu, kde sú orgány človeka ovplyvňované k nežiadúcim účinkom, ale s mojou energiou neutralizované. Ak máte vo vode len zhluk bublín, tak sú to len na diaľku prenášané zlé myšlienky voči vašej osobe inými osobami. Upozorňujem, že vo vode nie sú žiadne kamene. Len voda! Mám radosť, keď človek môže uvidieť nielen svojím okom ale aj technikou to, čo ja nazývam zhmotnenie energie ku zneutralizovaniu alebo ku harmonizácii orgánov zhlukovými útvarmi v tvare bublín k znásobeniu minerálov a vitamínov vo vode. Určite prídu aj dalšie fotky aj chemická analýza, na čo sa teším.
Okrem  foto č. 2 je použite 100 násobné zväčšenie  a tiež v prechádzajúcom svetle.  S polarizačným mikroskopom  pre prechádzajúce aj dopadajúce svetlo.
Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one