Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, Ochrana osobných údajov , brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní vyplneného formulára / Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, Vašich údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnej povinnosti a činnosti. ´ čítajte aj priebežne "OZNAMY" .
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
2. Oznam 5.11.2016
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.

Obrázky následujúcich dní...

7-8-týždeň.jpg
sviečka za zosnulých.jpeg
nerobte z domu tržnicu.jpg
ľadový pocit.jpg
chceli by.jpg

Pokyny pre vyplnenie formulára „Komunikácia počas trvania poradenstva"

 

 1. Oboznámte sa s platnými Obchodnými podmienkami.
 2. Oboznámte sa s obsahom záložky sa s obsahom záložky „Voda, energia, informácie" a s obsahom záložky „Otázky a odpovede".
 3. Do 10 dní od obdržania písomnej formy služby máte právo požiadať o vysvetlenie pri nejasnosti úkonu.
 4. Pri komunikácii počas liečby máte právo poslať max. 5 e-mailov.
 5. Do poľa „Váš e-mail" zadajte Vašu e-mailovú adresu. Skontrolujte si správnosť Vami napísanej e-mailovej adresy.
 6. Do poľa „Váš text" napíšte Vašu požiadavku a odošlite ju.
 7. Ak ste správne zadali Vašu e-mailovú adresu, obratom obdržíte spätný automatický e-mail ako informáciu o tom, že Vaša požiadavka bola zaregistrovaná.
 8. Do 5-7 dní obrdžíte odpoveď. Máte právo požiadať iba o vysvetlenie pri nejasnosti úkonu uvedeného v platnom riešení/poradenstve, ktoré ste práve obdržali. 
 9. Ak Vám počas trvania riešenia/poradenstva vznikli nové problémy, ktoré sa netýkajú daného vypracovaného poradenstva

nemáte nárok na odpoveď bez odplaty.

 1. Pýtať sa môže iba objednávateľ,  teda osoba, ktorá si zaplatila poradenstvo alebo tá osoba, ktorá ho žiadala (zaplatila) pre niekoho iného, napr. rodič požiadal o vypracovanie poradenstva pre dieťa, dieťa požiadalo (dalo ako dar) o vypracovanie poradenstva pre rodiča, brat požiadal (dal ako dar) o vypracovanie poradenstva pre sestru, brata a pod.
 2. Podrobné informácie  o ochrane Vašich osobných údajov  - Ochrana osobných údajov čítajte tu
 Odoslaním tohto formulára, udeľujete týmto súhlas so spracovaním, vašich údajov
GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. na účely administratívnych  povinnosti.
 Po odoslaní vám príde automatická odpoveď, že ste email napísali správne
• zásady spracovávania Vašich osobných údajov sme prispôsobili novým právnym predpisom
•  objasnili sme, na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné údaje
•  urobili sme niekoľko menej podstatných zmien tak, ako požadujú právne predpisy EÚ
• V mojej spoločnosti už dnes dodržiavame štandardy pri spracovaní osobných údajov klientov.
•  Preto nové pravidlá nevedú k žiadnym zásadným zmenám spôsobu spracovania Vašich údajov.
Poradenstvo Dagmar, číta vaše správy, nevyžadujem Váš dátum narodenia, ani telefónne číslo, nepožadujem Vaše fotografie.
 Reklamy neposielam žiadne....
Ďalším využívaním "služby"  súhlasíte,  že ste si tieto podmienky GDPR prečítali a že im vaše ďalšie využitie služby podlieha
Mojím dlhoročným záväzkom voči Vám, je  vždy,  poskytnúť Vám  100% súkromie a ochranu osobných údajov..
Poradenstvo Dagmar
Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one