Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, Ochrana osobných údajov , brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní vyplneného formulára / Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, Vašich údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnej povinnosti a činnosti. ´ čítajte aj priebežne "OZNAMY" .
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. OZNAM 1.11.2018

2 . 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.

Obrázky následujúcich dní...

advent 4.jpg
svička advent 5.jpg
vianoce.jpg
ja a my .jpg
a.jpg
Advent,  šesť  sviečok prvá z nich sa zatrbliece.

Za ňou druhá, tretia, štvrtá , piata,  šiesta zhorí, prinesieme stromček z hory.


 
Na adventnom venci horí  šesť sviečok. Vôkol bolo úplné ticho. Tak ticho, že bolo počuť ako sa potichučky zhovárajú sviečky.
Dagmar Revayová © 22.11.2014
 
Prvá zašepkala: ”Volám sa POKOJ. Rada by som svietila, ale ľuďom na mne nezáleží, netužia po pokoji. Naopak obľubujú svár, hádky, ohováranie, klebety, vyháňajú ma zo svojich príbytkov.” Svetlo sviečky slablo, až úplné vyhaslo.

Druha sviečka žiari  žiarivým plameňom: ”Volám sa VIERA a chcela by som svietiť ľuďom na cestu. Ale oni mnou opovrhujú, vraj som už zbytočná, nemoderná, že majú lepšie svietidla. Nechcú chrániť môj plamienok.” Prievan zhasil druhu sviečku.
 
Tretia sviečka bliká len ”Volám sa ODDANOSŤ . Rada by som svietila, ale ako náhle sa prebudíme do skutočnosti, spoznám sa.. Každý si povie  budeme žiť v Jej pokoji, bez toho, aby nám vadilo, keď sú predstavy búrlivé a vzrušujúce. Dosiahnutie tohto mieru je najväčším šťastím - byť pozdvihnutý nad vášne a nenávisti, predsudky a obavy, chamtivosť a nespokojnosť, a pritom byť naďalej schopný úspešne a zdatne vykonávať svoje svetské povinnosti. Tento stav prichádza najskôr v zábleskoch, a ak budeme trpezliví, tak ho jedného dňa dosiahneme natrvalo ako nepredstaviteľne uspokojivý a dokonalý účel nášho života.Vzduch ktorý dýchame sviečke urobil malý plamienok a zhasol.
 
S chvejúcim hlasom sa ozvala štvrtá  sviečka: ”Moje meno je LASKA. Mnohí si ma nevšímajú, iní mnou opovrhujú. Vravia, že sa im viac páčia náhrady, prskavky a vzrušujúce delobuchy.” Čaká  sa na chvíľu, až naša láska k „sile nebesám“  preváži všetky ostatné lásky. Až si uvedomíme, že Ju potrebujeme viac ako čokoľvek iné na tomto svete, odhalí nám neomylne svoju prítomnosť. Ten, kto je naplnený láskou  pravdy  a je tak naozajstný, že je ochotný podriadiť jej všetky ostatné priania,  dostane za odmenu samotnú pravdu. Sviečka v žiali smútku zablikala a zhasla.
 
Piata sviečka žiarli slabšie. Silným hlasom ozvala sa. „ Moja meno je MIER“ Ak sú oddanosť, pokora, oddanosť, viera, pokoj, láska, a úcta posilnené poznaním, môžu jedného dňa dosiahnuť bodu, kedy má človek pozoruhodne menej želania alebo žiadostí a kedy prirodzene vyvstáva mier. Ale mier nie je tým jediným ziskom. Neskôr nasleduje cnosť, ktorá sa z tohto mieru rozvíja ticho a nenápadne.
Pravdu je nutné poznať nielen celou svojou mysľou, ale aj milovať celým svojím srdcom. Jedine tak získa „človek“ rovnováhu vo svojom rozvoji. To, čo nemôže vykonať intelekt, môže vykonať srdcu túžiaci a mysliaci objektívny cit. Plameň silno zahorel . Vtom vošlo do izby dieťa. Hľadelo na zhasnute sviečky a s plačom vravelo:  ”Prečo nesvietite? Kto vás zhasol?”
 
Na to sa ozvala šiesta   sviečka: ”Neboj sa! Zakiaľ som tu ja, nikdy nie je neskoro. Volám sa POKORA. Odo mňa môžeš zapáliť aj ostatne sviečky.” Dieťa vzalo horiacu sviecu a zapálilo ostatne sviece... „Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“ „Aby sme mohli vidieť „pokoru “, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, závisť, hnev, opovrhovanie, hádky, priznať si chybu,  vedieť sa ospravedlniť, povedať prepáč, a nijaká nešľachetnosť ...  Znamená to prežívať iných  a cítiť  lásku, pokoru,  medzi nami a prostredníctvom „hviezd a vzduchu  viedol ľudí k oddanosti a pokore.“ Len jedna osoba je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť  „občas“ ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“

Dagmar Revayová © 22.11.2014
 
Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one