Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, Ochrana osobných údajov , brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní vyplneného formulára / Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, Vašich údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnej povinnosti a činnosti. ´ čítajte aj priebežne "OZNAMY" .
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
2. Oznam 5.11.2016
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.
Meniny na web

Obrázky následujúcich dní...

8.6..jpg
8.6.1.jpg
8.6.2.jpg
8.6.3.jpg
hosť.jpg
Od roku 2013 do konca roku 2016 sa postupne navracia ZLÁ doba ktorá bola 5000 až 100 000 rokov dozadu.
Človek od 17 decembra 2016 sa dostal do pozície, že
môže ako tvor vyhynúť tak ako vyhynuli tvory ktoré sú v múzeách po celej planéte Zem.


Video film a citát je k tomu. Vo filme sú vety ktoré nie sú dovysvetlované....je to film..........
 
napísané autor  Dagmar Revayová © 17 decembra 2016
 
Za niekoľko tisíc rokov sa postupne z odumretých nabalených buniek vody, z troch planét, postupne začali tvoriť planéty a vznikajú dodnes. Planéty nemali terajšiu podobu  veľkosti. Začalo všetko bunkou, obehom , obehajúcimi  planétami a nabaľovaním.
Keď nebudete vysávať niekoľko dní či mesiacov, prach sa vytvorí v domácnosti , nie však všade. Zlúčeniny chémie ktoré sa nedelia ale priťahujú.
Vodík a iné chemické procesy vznikajúce rotáciou tvorili akoby odpad na zemi. Kam šiel? Kam ide aj dnes? Ak máte doma vydýchaní vzduch, otvoríte okno, zapnete čistič vzduchu, zapnete klímu a nestaráte sa kam ide odpad, beriete to ako fakt zmeny ťažšieho vzduchu na ľahší. Situácia na Zemi sa vrátila do stavu  zla.... Zlo prichádzalo v minulosti v podobe lietajúcich živočíchov príbuzným Pterosaurom. Vedeli sa brániť, mali domácich „psov“ a mali v zemi úkryty. Neboli hlboké. Poviete si že je to krátke obdobie 100 000 rokov života na zemi, ale vezmite si fakt že telo človeka zhnije za aký čas? Viem že je to trochu morbídne, ale musím to k niečomu prirovnať. Telo obsahuje viac ako 32 000 chemických zlúčenín ktoré vedú k chemickému procesu rozkladu orgánov. Vždy to závisí od toho akou chemickou zlúčeninou je pôda obohatená.
Koľko ľudí skonalo za posledné tri roky ? Pol milióna? Kde tela práchnivejú ? Kam vedie / ide chemický procez rozkladu? Môže to mať vlyv na človeka ????? ............

 
Smrť sa ma bála preto mnou liečení boli uzdravovaní.
Pred 5000 rokov zákony sa dodržovali, bodrel Je na Zemi v tejto dobe“.
Komunity sa v dávnej minulosti  veľmi hádať, bili sa o každý m2. Deti nikto nechcel vymieňať. Zvyšovali si navzájom priestor, ktorý mali vymedzení. Správali sa ako najhoršia svorka šakalov a to len preto, že každý chcel nad každým mať moc.  Každý chcel niečo vlastniť, panovala nevôľa pracovať , starať sa o rodinu. Každý myslel viac na seba. Začala v ľuďoch panovať pýcha. Dospelý aj deti chceli zaujať miesto vladára čo vládol min 5000 rokov dozadu..  „Choroba z pýchy sa strestá vyhynutím jeho rodu“  Zahyniete a nikdy sa sem nevrátite. Nezahynú zvieratá, lebo tie jediné žijú tak ako im je to prikázané. „vzostúpim na Alnae a zostúpim tým znovu k Vám, k jednému z Vás.“ Týmto je na mysli že sa vzostúpi k slnku a znovu v podobe lúčov príde na Mars.  Alnae vie, že ľud neuposlúchne príkaz. Vedel že sa vráti na zem, ale nevedel ako. Smrti sa strašne bál. Mal strach z toho keď vedel že prichádza deň jeho skonu.
Ako dnes vraví : „ zapredal by som všetko čo som vedel, len aby som neuvidel tmu“. Ľudu pred smrťou povedal,  „ Príde veľký plameň lásky ktorý si vezme so sebou všetko čo mu patrilo a bude znovu patriť.“  Veľký plameň mal na mysli spálenie všetkých buniek na zemi. Výnimku tvorilo len zopár jedincov. Nevedeli o tom že sú jemu vyvolení, aby boli od plameňa ochránení.
Medzi nimi sa šírili čoraz viac choroby. Choroby pokožky.
Lúky boli posiate kvetmi, tráva mala krásnu zelenú farbu. Listy na stromoch boli lesklé  a zelené. Ovocie malo úplne inú chuť ako dnes. Dnešné jablko sa tomu čo bolo na Marse chuťou ani nepodobá. Bolo menšie malo tvrdšiu šupu a bolo horké. Jahody v tej dobe nevidím. Maliny, pomaranče, banány, hrušky, ďatle, zelené citróny, všetko malo horkú chuť. Šupy boli sladké. Stromy sa nepodobajú tým dnešným a to len preto, že ich kôra a listy majú iný vzhľad ako máme dnes.  Musím ale povedať jedno, stromy neplnili vtedy funkciu čističa vzduchu ako je tomu dnes. Čím viac stromov bolo na Marse tým viac mal človek problém dýchať
Nastal výbuch dvoch planét v temnote. Mars dostal ranu Pluta. Sopky rozpoltili silou jadro Marsu. Časť odvrátená od slnka bola odstredivou silou vystrelená, ako kozmonaut, ktorý v temnote nie je pripútaní lanom. Táto časť Marsu sme MY. Môžeme ďakovať Venuši, že vyvolené bunky a ľud prežil. Gravitácia okolo Venuše nedovolila opustiť z Marsu to čo ležalo na jej pôde. Všetko zelené postupne uschlo. Prežili, stratou identity a šokom zabudol každý ako žil. Nevedel chodiť. Nevládali a ležali dolu tvárou presne ako z filmu keď ľudí zasiahne ožiar z atómovej elektrárne. Prišiel vyvolení a vytúžení dážď.
Mali problém dýchať, nemali čo jesť, stali sa šelmami dravšími ako boli na Marse. Nepoznali jeden druhého. Stali sa viac opicou ako človekom. Rozpoltením Marsu ostala len hŕstka (100) ľudí na 100 km2,  ale o to viac živočíchov. Na 1 osobu pripadlo niečo viac ako 500 zvierat. Živočíchy, ktoré sa zachovali vyhynuli veľmi rýchlo, tie máte teraz v múzeách.
Ako v jadrovej vojne, nie všetkým bolo dané prežiť.  
Každá rasa obyvateľstva daného štátu má iné zloženie krvi z dôvodu rovníkovej priblíženosti aj odvrátenosti daného štátu od obežnej dráhy, súhvezdia Sýrius, čo spôsobuje nie sfarbenie kože, ale pigmentovú pripravenosť aby nedochádzalo k ochoreniu orgánov človeka žijúceho  v danom štáte. Súhvezdia sú priamo zodpovedné za prenos chorôb aj rôznych ochorení. Tento fakt si nedal dodnes nikto do súvisu.  Je ešte jedna vec ktorú nespomínam  a to je duša človeka a jej vplyv na život na zemi aj vo vesmíre ako temnoty. Slnko a Sýrius sa nachádzajú v jednej oblasti obežníkovej dráhy. Preto vyvolávajú rakovinu kože v štátoch, ktoré sú ďalej od rovníka. Slnko, Mesiac, Sýrius, Mars, Pluto a nakoniec Neptún pridaním hviezdy  Fénix ktorú nepoznáte, sú zodpovedné za choleru, mor, obrnu daného štátu podľa polohy odvrátenej gule, teda pologule Sýriusa a Fénixu. Pokiaľ Fénix je na ľavej strane od Slovenského štátu, poloha Fénixu smeruje na Afriku a pobaltské štáty. V nich nie je daná obrna a malária napr. z múch. V Pobaltských štátoch a odvrátených stranách Tanzánie, Egyptu, Bolívie a Brazílie, nakoniec aj Južnej Ameriky je menej malárie, ale viac AIDS spôsobenej nedostatkom hygieny nielen potravín ale aj hygieny ľudstva. Je to aj v ponímaní v striedaní partnerov rôznych pohlaví a dobrých mravov pohlavného aktu. Pohlavný akt v týchto štátoch je ako chleba na Slovensku či v Južnej Amerike. Tam človek zavíta a chce jesť. Kdežto v Tanzánii a Bolívii a vo veľkej miere v Brazílii a Severnej Amerike prevláda HIV, žltačka. AIDS sa prenáša krvou, ale nie je to zo zvierat, opíc.
 Dráha Zeme je ovplyvnená Slnkom a gravitáciou Zeme Slnka, Mesiaca a hviezd Saturn, Sýrius, Urán, Neptún. Tie čo sú ďalej od Slnka, my nevidíme, ale hvezdári áno.
Krvný obeh sa stal súčasťou ľudstva a živočíchov od doby ako vznikol starovek
Rímska vláda a Jeruzalemská moc. Rím je znační pre zrod Mojžiša a mesto Betlém pre narodenie Ježiša. Ježiš sa narodil 10 rokov po Mojžíšovi. Mojžiš ľud vyviedol do zasľúbenej zeme Boh..., zem bez panovníkov až keď mal Ježiš  28 rokov. O Mojžišovi písať nebudem, pretože nie je mojím zámerom dejiny meniť, ale faktom ostáva,  že sa to skutočne stalo len trochu inak. Treba sa zamyslieť nad tým že keby to bolo inak, tak by nebolo možné, že sa v  Ríme našli písomne dôkazy o Mojžišovi alebo o Ježišovi nie. Ako by bolo možné, aby sa meno Mojžiš aj s podobizňou dostal na verejnosť a ako by bolo možné, že ľud vraví, že nikto nevie ako Ježiš v skutočnosti vyzeral a predsa jeho podoba je po celom svete.  Všetko bolo len v panovníkoch v ich charaktere, dobe ktorej žili a boli ovplyvnení cirkevnými a ich znalosťami využívať plody a nerasty k svojej potreba ľudu a celého impéria. Uvedomelosť.
 
Človek sa neustále zdokonaľuje a taký boli aj rôzny vedci v našom letopočte. Mikuláš Kopernik  v 15 storočí si  robil svoje dielo až na smrteľnej posteli, Galileo Galilei 16 až 17 storočie, bol v domácom väzení ktorý vždy ak prišli s niečím čo hovorilo o zemi alebo zdokonalení niečoho tak sa vždy našiel závistlivý človek napr veštec alebo veľký mág či liečiteľ ktorý prekazil normálnu cestu života vedcovi tým, že hovoril že človek ma v sebe diabla, alebo je kacír len preto, lebo na to neprišiel on. Za všetkých hľadajte morálku a autoritu.
 
Matka Mária mala svojho muža Jozefa, ktorého jej určil Boh...., lebo videl, že to nie je obyčajná žena, ktorá dokázala liečiť, ale aj uhranúť človeka. Mala dobré srdce, ale nenávidela zabíjanie, týranie človeka aj zvierat.  Len málo kto si uvedomil že mala hnedé vlasy , zelenomodre očí čo nie je hebrejsky znak dedičnosti génov. Podľa polohy oblasti, ktorú naša doba nazvala v ktorej sa narodila bola to Nemka. Tu žila do svojich 12 rokov. V 12 rokoch boli ženy pripravené k vydaju.  Jozefovu oblasť narodenia nemôžem správne určiť z dôvodu, že na dnešnej mape je tam Kazachstan a Rumunsko kde bola oblasť len vody. (info: mestá neboli ako dnes.....) V strede priamky od Rumunska ku Kazachstanu nie je žiadna oblasť okrem časti Ruska. Do tejto oblasti nepatrí z dôvodu, že nemôže mu byť pridelená oblasť Ruska z dôvodu časovej osi obratníka raka a postavení hviezd v jeho danom čase. Naša zem mala iné postavenie v čase jeho narodenia k iným planétam. Rodičia Márie aj Jozefa pracovali pre Rimanov. Postavenie Jozefa v spoločnosti bolo vážená ale často sa mu ušlo pár rán bičom. Mária pracovala v chráme panovníka. Dbala, aby dary ktoré boli v chráme mali vždy dostatok slnka. Poviete si bolo jej to dané? Áno je moje odpoveď. Mala v sebe silu vôle, silu ktorá priťahovala oči panovníkov k zamysleniu sa , „ kto je táto žena vôbec“. Jej črty tváre nehovorili nikomu nič z jej mysle. Nikto nedokázal prečítať jej myšlienky. Cirkevníci z vychádzajúcich obrazcov a hviezd z nej bezradný pretože neukazovali nič len. Vôľa božia k tejto žene. Nikdy veľa nehovorila.  . V chráme počula myšlienky.
 „Choď je čas odísť, musíš ísť teraz inak ľud bude trpieť a zahynie každý na tejto zemi. Niet tu človeka ktorý priniesol spásu do prekliatej zeme. Musíš odísť na východ, lebo len tam počneš dňa ktoré nebude mať obdobu v záchrane ľudského života. “
Mária o svojich vnuknutiach nikdy nikomu nepovedala. Vedela aká je ťažká doba, ako všetky ženy pracujú aj zomierajú. Muži si žien nezastali a v čase voľna inklinovali k obetám ktorá sa dnes nazýva zábava. „Dal som mužom  dar , dal som mu ženu. Žene som dal dar, hlas . obom som dal dar mať ľudské dieťa.“ Žilo sa vo viere ktorá sa podobalo z veľkej časti na dnešné kresťanské náboženstvo. Privádzali sa na svet deti ktorých rodičia si vážili každé narodené dieťa. Muži nepoužívali voči ženám násilie. Každý sa na každého usmieval. Nie zo zákernosti, tá nemala šancu byť v tejto oblasti. Pri narodení dieťaťa sa konal vždy akt ktorý sa v dnešnej dobe nazýva krst ktorého sa neraz zúčastnila. Boli vždy dva stoly, za jedným sedávali  ženy na druhom muži. Na stole vždy bolo hojnosť darov ktoré ľudia priniesli k obdareniu ženy a novonarodeného dieťaťa. Dieťa bolo pri ženách ale každý muž ho musel mať tiež na rukách ale až po daní krstného meno. Stôl bol pekne prestretý, lampáš s olejom na stole. Lampáš preto pretože olej bol lacnejší ako sviečky, chudobný si sviečku v tej dobe nemohli dovoliť. Sviečky v tej dobe mohli používať len tí ktorí boli v strednej vrstve triedenia podľa majetku ľudu. Miesto chleba sa piekli tenšie chleby. Bolo to cesto podobné arabskému chlebu, len tenšie. Nebolo to len z múky. Do tejto placky ktorá bola z raže, ovsa čo sa mi podobá na veľkú ovsenú placku. Raž v tej dobe bola bielej farby, klásky mali zlatú krásnu farbu a zrno bolo väčšie jeden až jeden a pol násobne, ako zrno z dnešného jačmeňa. Do zloženia sa pridávala šťava z ovocia nazvaného dula. Preto mala táto pochutina vždy jemnú vôňu, korenistú chuť a bola vhodná ako k mäsu tak aj ku ovociu. Vždy jedna žena piekla tieto placky, ktoré my dnes nazývame „ vianočné oblátky“.
Dieťa dostalo vyšívané látky.  Ak bola látka červená, znamenalo to že je narodené dieťa choré, vyšívanie bolo na žlto, aby ho bohovia prijali bez pykania za hriechy iných. V tej dobe mali ľudia viacero Bohov a Bohýň a každá rodina si zvolila jedného patróna do domu. Neprinášali mu obete v podobe darov, ale modlili sa k nemu vždy ak bola bolesť v srdci, želali si dážď či na zmiernenie utrpenia.  Dieťa sa vždy krstilo ak matke skončilo šestonedelia. Nie preto lebo by bola nečistá,  ale v čase po pôrode a šestonedelia sa mala venovať k prinavráteniu svojich síl a dávanie sily aj novonarodenému dieťaťu.
 Krstná matka mala cez pás previazanú ručne vyšívanú šerpu. Bola sýtej modrej farby pretkávaná zlatistou farbou.  Krstný otec mal šerpu prehodenú cez ľavé plece k pravému bedrovému boku. Jeho šerpa bola jasnou fialovou farbou tkaná s tmavomodrou a zlatistou farbou. Šerpy sa nededili, ale boli symbolom a majetkom najvyššieho duševného vlastníctva človeka v danej osobe. Každá rodina z celej osady, ktorá poznala rodičov novonarodeného dieťaťa priniesla dar v podobe jedla či dobytka. Poväčšine, každý doniesol to čo mal. Dary sa nosili jeden deň pred stanovením aktu krstu. Rodičia dieťaťa si uctili pohostením všetkých ktorí priniesli dary. Alkohol bol len v podobe vykvaseného ovocia, ktorý prirovnám k 2 % jemne lahodnému nápoju s alkoholom s čistého ovocia zmiešaný so šťavou čerstvého  ovocia. V súdny deň, prišli všetci vyobliekaný podľa hodnosti. Matka dieťaťa mala na rukách dieťa. Krstná matka položila pod prsia vyšívaný trojuholník s menom dieťaťa. Matka vložila dieťa do rúk krstného otca. Následne krstná matka vzala dieťa do svojho náručia a obaja krstný rodičia pobozkali dieťa. Krstný otec na čelo a obe líčka, krstná matka, na dlane a čelo dieťaťa. Krstný otec predniesol príhovor k dieťaťu a pomenoval ho ako prvý menom. Dieťa si vzala na ruky krstná matka, prihovorila sa najprv k dieťaťu, pomenovala ho. Následne krstná matka sa prihovorila k obom rodičom dieťaťa. Bolo to vždy chvála o uznanie a česť ale aj vedenie k zodpovednosti dieťaťa ak by rodič ostal chorý a nevládal byť dieťaťu rodičom. Krstný otec po boku krstnej matky pred prítomnými sľúbili vernosť a  pomoc rodičom pri výchove a učeniu dieťaťa. Dieťa sa na znak zodvihlo vyššie na úroveň hlavy všetkých zúčastnených ktorí vstali. Dieťa sa dalo do rúk jedného z rodičov a nasledovala modlitba za dieťa ako poďakovanie za kraj plodnosti a sily viery v uznanie dobra a lásky na zemi ktorá sa mení na plod života rodičov. Dieťa sa vložilo do nejakej nádoby, alebo na vystlanú slamu zakrytú bielou na žlto vyšívanou plachtou. Všetci si sadli za stôl. Ako prvé sa všetci pomodlili za prinesené dary a každý poďakoval z prítomných,  poďakoval za dary zeme. Po tomto obrade, pri ktorom nechýbala láska, spokojnosť, porozumenie kde pýcha a ješitnosť nemali čo robiť rodičia dieťaťa vzali dieťa do rúk a podali ho prítomným od menej známeho až po rodinu v tejto postupnosti. Každý dieťa nazval jeho menom a privítali ho na tento svet a do rodiny ako pravého člena rodu ľudu. Posledný znovu vložil dieťa do rúk rodičovi a poďakoval ich uctievanému bohovi za dar prijatia to tohto sveta. Nikto nikdy nepomyslel, že dieťa je prinesené do sveta v ktorom je chudoba. Každý každému pomáhal. Ľud nebol presýtení, ale ani hladní. Až po tomto obrade sa dieťa stalo božím dieťaťom a začali sa nosiť na stôl dary od prítomných za,  ktoré rodičia aj starý rodičia nikdy neboli lakomí poďakovať sa.  
Mária bola veľmi unesená z toho čo videla. Čím viac sa zúčastnila aktu privítania dieťaťa do rodiny tým viac bola smutná, že prišla k nim z kraja v ktorom ženy prestali tak ako ona privádzať na zem potomkov a dieťa sa bralo ako ďalšia sila pri stavaní chrámov a v neuctení si človeka na zemi.
Pochopila hlas svojho srdca ktorí jej vravel „ cesta vykúpenia bude ťažká“. Často počula svoje vnútro ako jej vraví : „ Nezvládneš úlohu šírenia krstu narodenia dieťaťa, kedy dieťa prijíma dušu z človeka do narodeného dieťaťa a stane sa mojím božím dieťaťom aby mi bol verný. 
Nik ti neuverí čo tu vidíš, počuješ, lebo ľud je skazení pýchou a nenávisťou v otroctvo “

 
Človek dostal slobodnú voľbu rozhodovania. Charakter. 
„ Každý má svoje vedomie aj svedomie. Vedomie je charakter, svedomie je duša. Duša sa spovedať z Vašich hriechov nebude, nie je vaše. Vaše vedomie a z nej po smrti Vaša duša príde pred brány súdu kde sedím Ja. “
Každý ma rozum na to, aby premýšľal a má " knihu ",  ktorú číta, preto sa môže  vrátiť ku strane / vete,  ktorú pred tým nepochopil. Nikdy nedám všetko na striebornej tácke, pretože v tejto knihe sa ukáže Váš charakter,  myslenie a viera v svoju osobu v to pre čo ste tu na  zemi.
„ Viera v koho veríte uzrie vaša duša. Duša patrí k vesmíru. Duša patrí mne“.
 Meno Bohuslav je v kalendári .  Tento deň by mal byť najväčší kresťanský sviatok na pamiatku zrodenia sa človeka, aby si vážil svojho tela, duše, myslenia.
Dni narodenia Bohuslava a Jozue by mali byť dni kresťanského sviatky kde  v každej domácnosti bude dva dni horieť sviečka za všetkých ktorí už nie sú medzi nami.
Deň krstu Jozua má byť najväčšia poklona aktu krstu s vykúpením si hriechov ľudu, ktorí spáchali ukrižovanie Jozua, ale nepochopili chyby ktorú z nevedomosti konajú dodnes.
 
Ježiš povedal  : „ svoj pokoj Vám dávam svoj pokoj Vám zanechávam nehľadím na svoje hriechy ani na nevedomosť z vášho dotejašieho učenia, starostlivo nám dajte pokoj a sebe jednotu lebo len naše  je kráľovstvo i moc na veky. “
Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekam, matka národa,
vyslyš moju prosbu, osud môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj

Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
nikdy Ťa nezradím, sme osudne spojený
v tvoj život  dodaný a  tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) na súde  z mojich hriechov spasený (spasená).

 
 
 
15 decemer o roku.jpg
so 60% vetami z filmu "nesúhlasím" , lebo nie sú ukončené......
film vezmite v štýle : sú 4 Základne svetové strany a SVZJ a
názvy vedľajších strán sa odvodzujú od smerov hlavných : severozápad, severovýchod, juhozápad, juhovýchod, skratky SZ, SV, JZ, JV.
Charakter / myšlienky / fungovanie základní ľudstva sa zmenilo na 21 druhov  - v uvažovaní / konaní / výkladov / správaní sa medzi obavateľm krajín SVZJ . čo je za posledných 5000 rokov 147 zmien v histórii človeka na Zemi. Časť zmien rôznych je aj v dokázané v dokumente ........... Všetci žijeme,  akoby sa vrátil čas žitia do čias vladárov. ľudia sa dali do 2 skupín poddaný a veľmoc a 2 x po 35% obyvateľov na Zemi žije ako ľudia z filmu.....


 
O konci života na Zemi sa historicky v Biblii a Koráne píše.
jedno sa nepíše  - Kedy sa "zjaví" /ukáže, predstaví sa nikde nepíše tzn  v ktorom štáte v akej podobe, v akom veku ....nič o tom:
  • Nastane vojna lietajúcich tanierov
  • More bude hučať a besnieť
  • ľudia budú veľmi vystrašení z toho, čo sa bude diať
  • Bude vládnuť šelma, despota.
  • Národy konečne vyriešia svoje problémy.
  • ľudstvo zahynie následkom jadrovej vojny.
Bude vládnuť šelma, despota. Bude mať absolútnu moc nad "každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom" (Zj 13, 7). Nikto nebude schopný uniknúť spod kontroly tohto satanského diktátora, ktorý bude nútiť ľudí, aby ho uctievali ako Boha(!), a zabije každého, kto by sa jeho požiadavkám vzoprel (porovnaj 2Tes 2, 4; Zj 13, 15).
1. Antikrist ("prvá šelma"), ktorý ako politický vládca hrôzostrašným despotizmom zotročí "každé pokolenie, každý ľud, jazyk i národ" (Zj 13, 7).
V centre času súženia bude stáť istý vládca, despota či diktátor, akého zem ešte nikdy nenosila, ani za čias Néra, Stalina či Hitlera. Nebude to "normálny" človek, ale nadčlovek, beštia. Biblia ho označuje ako "človeka hriechu" a "syna zatratenia" (2Tes 2, 3), "bezzákonného bezbožníka" (2Tes 2, 8), "ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh" (2Tes 2, 4). Bude to niekto, kto príde "vo svojom vlastnom mene" (Jn 5, 43). Biblia ho v Zjavení Jána označuje ako "šelmu". Poukazuje tým na jeho charakter. (Zj 11, 7; 13, 1; 14, 11; 17, 8).
Toto sa deje  postupne od konca roku 2012 a v auguste 2013 sa rozbehlo na plné obrátky.
2. Falošný prorok ("druhá šelma"), ktorý ako náboženský vodca s obrovskou charizmou zvedie väčšinu ľudstva k tomu, aby uctievala antikrista ako Boha (Zj 13, 12)! Musí byť v každom čase identifikovateľné miesto, kde sa dotyčná osoba práve zdržiava. Na to je potrebná absolútne spoľahlivá identifikácia osoby.
Na to sa musí zabezpečiť, aby dotyčná osoba mohla robiť výlučne len tie veci, na ktoré ju oprávňuje zvláštne povolenie k vstupu a povolenie vykonať finančnú operáciu. Tieto pojmy pochádzajú z terminológie modernej bezpečnostnej techniky.
Čípy na preukazy , náramky rôzne  karty !!!!! Povolenie k vstupu dovoľuje danej osobe vstúpiť do určitého priestoru (napríklad do haly s pokladňami), zatiaľ čo pri povolení vykonať určitú operáciu ide o používanie istej veci (napríklad automatu na peniaze alebo aj počítačového systému). Oboje je ovládané elektronickými systémami. Vhodný kontrolný systém je schopný automaticky zistiť, či dotyčná osoba naozaj disponuje požadovaným "oprávnením".

Súčasnosť znenia  = Tretí rok . prvé tri problémy sa prejavili a ešte prejavia . V jednom roku budú aj 4 úkazy............... budeme mať " 1 vládcu a 10  KRÁĽOV"  alebo bude 10 EU ŠTÁTOV ??? Lietajúce taniere je chémia vo vzduchu a lieajúci nezvyčajné infekční hmyz........
 
Nepočúvajte , že skončia všetky choroby, násilie, kriminalita, zneužívanie detí a všetko zlé, čo sa vo SVETE deje. že budeme žiť v šťastnom a bezpečnom prostredí, v novom domove =  neverte tomu,  lebo to je  TEMNOTA. Lebo kto  zomrie, nič si nevezme so sebou, jeho materiálny poklad s ním nepôjde.
Zem je len jedna nový domov máte na Zemi.
Počas života ani po živote bezpečnejšie prostredie neexistuje.
k životu národov, máme planétu Zem a všetky smery SVZJ..
Zhromažďujú  sa  vyvolený od štyroch vetrov /smeroch od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. Zabráňme neustálemu zhromažďovaniu  od konca zeme až do konca neba.
 
Kniha Zjavenia Jána popisuje antikrista ako vládcu sveta, ktorému bude všetka obývaná zem podriadená. Bude mať absolútnu moc nad "každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom" (Zj 13, 7). Nikto nebude schopný uniknúť spod kontroly tohto satanského diktátora, ktorý bude nútiť ľudí, aby ho uctievali ako Boha(!), a zabije každého, kto by sa jeho požiadavkám vzoprel (porovnaj 2Tes 2, 4; Zj 13, 15). Podľa doslovného znenia Biblie bude mať antikrist k dispozícii prostriedky, ktoré mu reálne umožnia dokonalú kontrolu nad ľuďmi a ich úplné zotročenie, a tým univerzálne vykonávanie moci. Strašná doba vládnutia antikrista na zemi je však časovo úzko ohraničená. Biblia hovorí o siedmich rokoch, rozdelených do dvoch úsekov po tri a pol roka. Na konci tohto času príde Ježiš Kristus "s mocou a slávou velikou" (Mt 24, 30). On antikrista "zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu" (2Tes 2, 8). Antikrist bude najkrutejším, ale aj posledným mocipánom na tejto zemi. Vývojová tendencia v krajinách sa zhoršuje.
Nikto nepozná diktátora ktorý vidí / má informácie a technicky, chemicky, informačne, riadi v štátoch na 80 % časti zemegule ZEM.
Príchod oboch spomínaných "satanských, šelma "  mocností nemôže nikomu na zemi "uniknúť". Keď sa tieto veci začnú diať, budú sa každého jedného človeka bezprostredne týkať. Vzývanie antikrista a jeho obrazu patrí ku kľúčovým charakteristikám posledného a najtemnejšieho úseku ľudských dejín. A nielen to. Táto, hrôzu vzbudzujúca moc antikrista, bude podľa Písma pôsobiť na ľudí tak silne, že skrze ňu budú dokonca vzývať diabla(!), pôvodcu nadprirodzenej moci antikrista (Zj 13, 4). Písmo v knihe Zjavení vykresľuje náboženský a politický rámec, v ktorom bezbožnosť na zemi dosiahne svoj vrchol. Až keď sa budú diať tieto veci, až keď celý svet bude vzývať diabla, antikrista a jeho obraz, až potom falošný prorok pristúpi k poslednému kroku diela skazy, aby celkom podvedené ľudstvo uvrhol do úplného zatratenia. Zdémonizované masy vyzve k tomu, aby spomenuté znamenie prijali na svoju pravú ruku alebo na čelo. Bez znamenia nebude už môcť nikto "kupovať a predávať", ako sme už vyššie podrobne rozviedli. Keďže znamenie neobsahuje podľa Písma nič iné ako "meno šelmy" (teda meno antikrista), bude každý človek z existenčných dôvodov úplne odkázaný na osobu satanského univerzálneho vládcu a bude od neho závislý (Zj 13, 17)!

Jánovo evanjelium, 12.kapitola:
44 Ježiš zvolal: "Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale prišiel som svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec."

Mesiáš / spasiteľ ,  príde .  Vyslanec Božieho - Sudcu - Syna Človeka / "ŠELMA"/ , ktorý po očiste Zeme bude na nej vládnuť všetkým národom - „žezlom železným“.
Na Zemi máme  min 260 druhov šeliem  a vládnuť sa Zemi žezlom železným sa dá len po smrti. Z temnoty vlývať na ľud a Zem ako šelma ......................... Veľká škoda pre človeka, ktorý nepočúva dar ktorí dostal pri krste. Národy, viera, všetko sa ničí. človek sa vedie do stavu Hebrejského alebo Temnota.
Ak sa zmierni situácia do 04, 05, 06 / 2017 a  01, 02, 08 /  2018 aspoň o 20%  a národy sa nedajú ovplyvniť žiadnym diktátorom. Teoreticky budeme v čase Herodesa , ale prakticky národy na Zemi sa dajú dokopy a  v r. 2021 despotu/diktátora  premôžu,,,,,,,,,,,,,,,,,

  
 
 
 
 
Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one