Tu si môžete prečítať: Obchodné podmienky, Cenník, Ochrana osobných údajov , brožúry , oznamy atď.
Vitajte na stránke pani Dagmar. Ak ste zlyhali, môžete zlyhať zas a znovu. Ak ste sa niečo naučili, môžete to zabudnúť, ale snažte sa z toho aj ponaučiť. Na pamäti majte len jedno, nikdy nie ste sami. Kamkoľvek idete, 24. hodín denne, každú sekundu ste s niekým, aj keď si myslíte že ste Sami... Ak Vám niekto povie opak, zostaňte tu na chvíľu a popremýšľajte, poviem Vám odpoveď myšlienkou. Je jedno, kde sa teraz nachádzate a v ktorej časti Zeme. Je jedno, akou rečou hovoríte, ste so mnou a ja s Vami. Vy so mnou byť nemusíte, no ja som pri Vás. A keď pri Vás odmietnem byť, vtedy ostávate už len stále sami. Zázraky sa dejú len vo filmoch , ja som realita a v realite ženou .
Po odoslaní vyplneného formulára / Vášho emailu a správne zadanej Vašej emailovej adresy každý obdrží automatickú odpoveď, ktorú si len prečítajte a počkajte na moju odpoveď.Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, Vašich údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnej povinnosti a činnosti. ´ čítajte aj priebežne "OZNAMY" .
Dagmar Revayová
B. Němcovej 623 / 22, P.O.BOX 98
958 01 PARTIZÁNSKE

účet 5025827496 / 0900
konš. symbol:0308

IBAN: SK6709000000005025827496
BIC: GIBASKBX
prosím čítajte aj
Kontaktné údaje

poradenstvodagmar
@gmail.com
Nové:
1. 6.9. a 7.7. 2015 dopl 18.3.2017
2. Oznam 5.11.2016
3.iné oznamy sú nižšie
4. termín : 27.9.2013
5. termín : 28.9.2013
stretnutie pre tých z júna 2013
KEĎ CHCEM ….
Chcem kráčať vlastnou cestou?
S dlaňou v nebeskej dlani?
Nad hlavou mám hviezdy, slnko,
pod nohami matku Zem,
vo vnútri pocit energie vnímam dávno,
cítim, vidím, žijem.
Zrazu vidím inak,
staré známe tváre.
Kam spočinie môj zrak,
na chorobe!
Všade vôkol
úsmev teší detí, ľudí,
chcem dať všetko, tým čo sú chorí.
Nie je to bežné.
V mysli stále rátam,
dary Vianoc, ktoré rozdávam...
Či to stačí? … Nie! Povedať neváham!
Ja sa nevzdávam!
Chceš šťastie ?
Silu harmónie?
Duše Tvojej dám to,
čo práve potrebuje....
Chceš cítiť dotyk lásky?
Dotkni sa mi ľavej dlane.
Keď sa na mňa dobre pozrieš,
uzrieš lásku, nebadane.
Tvoje telo sa zmení nepoznane .
Priblížiť sa mi chceš, chceš byť ako JA?
Ste cudzí nemôžete.
Miesto Ty a Ja byť MY -
pre iných veľmi zakázané.
Len, „Boh“ a láska „Anjelov“,
zdravie a šťastie prinesie
Vždy na Vianoce do Vašich domovov.
Autorský zákon © Dagmar január 2012

Nikdy nezabudni že zmyslom života si Ty sám.
Meniny na web

Obrázky následujúcich dní...

láska sudena.jpg
dotyk ruk.jpg
maria.jpg
labud a diabol.jpg
som nepovedal.jpg

 

Čísla trochu inak, ako ich nepoznáte.

 Čísla sú na to, aby sa osoba  v nich spoznala sama, svoje konanie a opravila to, v čom sa našla. Tzn. ak sa  niekto  názorovo s niekým nezhodne, je na ňom,  aby správanie zmenil a nechal sa ovplyvniť od osoby, ktorá mu má pomôcť. Nerozpisujem úplnú postupnosť ani rozpis v danom čísle DD či MM .

Príklad :  Jednotky sú predurčené  ale nie nápomocné v živote osoby pretože o nápomoci vždy hovorí iná číslica z DDMM narodenia.

Príklad: Máme rodičov, súrodencov. Brat / sestra  žijú v manželskom zväzku.  Bratovi sa narodí dieťa v rovnaký deň,  totožný s dňom narodenia  sestrinho manžela. (mesiac nie je podstatný) .  Švagor nie je priamym nosičom rodokmeňa (DNA) svokrovcov (má svoju od svojich rodičov).  Splodením dieťaťa sa stane dieťa nosičom rodokmeňa - aj od  nepriamych dedičov - tzn od strýca . To je kolobeh priameho aj nepriameho dedenia nie po svojich predkov.

 

Číslo 1 -  predurčená cesta, nie je dedičná po predkoch......

a)      Dve jednotky napr. rodič a dieťa (kamaráti a pod.)  - citové puto, spoločná cesta a spoločný charakter (dna)

b)      citovo- žiarlivosť na súrodenca, dieťa, kamaráta a pod. ktorý 1 nemá

c)      stále nové výzvy a učenia na sebe aj  k iných aj iných

 

Číslo 2 -  získaná chyba od rodiča aj  z jeho minulosti, nedostatku (zlyhanie)

Len osoba,  ktorá má číslo 7 alebo 9  dokáže mu pomôcť. Ak zlyhá osoba, ktorá má 2, stane sa, že si to prenesie  do nasledujúceho vzťahu, pripadne na toho, kto bude po ňom dediť. Na osobu ( 7 a 9)  ostane táto osoba z 2 naviazaná do konca života.

Príklad

prvé dieťa  má 2 v dátume, druhé nemá  alebo opačne.  Komu ostala v dátume 2, tomu je súdené chybu napraviť po kom ju zdedil.

Pozor-  na 12 % sa niekedy deti musia narodiť s dvojkou v dátume

a)    vtedy, ak  je to nutné,  lebo je nutný čas narodenia! (ohrozenie dieťaťa v tele matky)

b)      žiadny rodič dvojku nemal, ale dieťa ju získalo - má tu niečo doriešiť (osud)

c)      ak má osoba v dátume 2 aj 1, má  predurčenú cestu aj neduh 

d)      ak majú obaja  partneri 2 v dátume, tak v oboch prípadoch je to stratený prípad na to, aby boli obaja úspešní,  pretože ten čo má 1, vedie toho, čo má dvojku prípadne ovplyvní prácu iné číslo.

 

Číslo  3 -  je znamenie ohňa v slove a jeho ponímania, zvládnuť sa dá všetko, len nie  jeho zdravotný  stav. (nevyspytateľná osoba). S 3 narodené osoby by mali rodičia viesť k úspešnosti a "nadaniu" ktoré získali narodením a vytĺcť z nich panovačnosť, ktorú si nesú 3.

a)       dokáže ich ovplyvniť len osoba, ktorá nemá v dátume 1,2,3  

b)      ak má krízu a niet osoby, ktorá má v dátume 9, 7, 1 upadá do poruchy psych. zdravia. Osoby s 3 majú plne vyvinuté žľazy nad mieru (vyvolanie určitých menších  zdr. porúch)  ale nižšiu koncentráciu, ktorú zdedili v DNA po rodičoch, pretože ma hypofýzu silnejšiu ako jeho rodičia či súrodenci (mozog nemá rýchlu koncentráciu)

 

Číslo  4-  osoba je nestabilná a často názory mení (v závislosti od iného čísla, ktoré aj má)

Príklad- osoba nar. 14.1, s osobou 7.9.

1 v dátume má predurčenú cestu, dve 1 musí tu zvládnuť úlohu,  ktorú tu má (zvyčajne spätosť s vedením dieťaťa..), 

-          4- práve to dieťa ma zvládnuť rodiča, lebo ma 9 .

-           7 je číslom diplomacie práve s osobami s číslom 4 tzn. vysoké príučky mu dá v živote nie preto, aby jej ublížila ale aby na sebe pracovala a osobu s 9 pochopila.

-           Osoby so 4 spolu s osobou so 7 sa musia v živote pretĺkať rôznymi krízami, často spätými na hrane so zákonom (jedno akými aj v duchovnej podobe J) .

-          Na to je tu 4 rodiča (alebo inej osoby), aby ho  zviedla aj za cenu zla na jeho cestu života. (pozor, charakter a šiesty  zmysel musí byť v súlade, ak nie je osoba v kontakte s 9- kou v živote, len tápe.

 

Číslo  5 -  osoby podliehajú vyššej moci, tzn. nekonajú v súlade s charakterom a často majú iné hodnoty DNA správania, odlišné od rodičov a pod. Niet osoby s číslom, ktoré by ich ovplyvnilo v ceste názorov. Jedine k osobe s číslom 0 sa vždy vrátia (hoc aj v myšlienkach). 5 sa dobre znesie so 7, 3, ale len krátkodobo.  S 2 neuznávajú spoločné hodnoty.

 

Číslo 6 - nevyspytateľné, ovplyvnené charakterom, ak je takáto osoba na vyššom poste, zvyčajne je z neho klamár. V závislosti od iného čísla na sebe aj k iným sa správa. Napr. 1 , 3, 4 si nepripustí k sebe, 2 falošne poslúcha ale tá ho vždy podkopne a opakovane. S 5  môže mať  krátkodobý vzťah- nemá perspektívu, osobu so 6 berie veľmi dobre, 7 neuznáva, 8 odpudzuje (svojou mysľou, energiou), 9 berie ako doplnok do spoločnosti,

 

7 je číslom, kde osoba sa potkýna  so všetkými číslami a je neustále konfrontovaná. Osoby so 7 nemajú na ružiach ustlané. Ak sú úradníci- nezvládajú svoju prácu, ak sú politici - snaží sa ich prevalcovať  niekto slabší. Dobre vedia viesť osoby s číslom 3,4,7,9. Nápomocní sú veľmi 8 a nemajú sa radi s 1 a 0 (rivalita, boj o city). Ak má osoba so 7 aj  jednotu v dátume, má niečo zmeniť na sebe. Ak sa to nepodarí, potomok získava 2 alebo 0 tak ako na počiatku tak aj po  ....

 

Číslo  8 -  osoby  sú občas lenivé ale majú šťastie na prácu a dobrý zárobok. Narobia sa, sú občas (90%) lakomí ak majú aj 2, bývajú niekedy neprimerane  žiarliví. Ak má spomenutú  dvojku spolu s  8 v dátume = osoba ma pomôcť inej osobe, ktorá má v dátume 7, 9, 3, ak zlyhá prenos, chyby sa opakujú........

 

Číslo 9 v dátume je číslom v zmysle dobrého srdca k iným. Úslužnosť (slepá niekedy) k číslam 2,8.3,5,. Nedôverujú 0 (preverujú informácie). Tieto čísla to majú ťažké, naviesť 9 na správnu cestu a nedá sa ani 9 nimi ovplyvniť tzn. ide rovno bez toho, aby sa obzrela- ak sa obzrie, urobí vždy chybu, ktorá sa mu vráti ako bumerang, pretože  zlyhal.

 

Číslo 0 -  je číslo neutrálne, zhodne sa s každým číslom na báze citových väzieb. Je konfliktná, nemá z minulosti resty ale naberá ich z prítomnosti, od čoho je potom odvodená 2 v dátume pri dedení!

Príklad

Partnerka 28.4. partner 23.5..  prvé dieťa 3.11. a druhé dieťa 4.11.

Dvojka- ste si predurčení , máte chyby, za ktoré ste platili (krízy). Vy často meníte názor, len aby ste 5 ustúpila (ústup bol nie vždy správny), lebo ona vyznáva iné hodnoty.

Dieťa s 3 treba viesť, lebo často schádza z cesty života, (zvyčajne pre menší neúspech, nezdar a pod).

Dieťa so 4 je ovplyvnené rodičom so 4 v dobrom a vždy dokáže viac, ako iné dieťa.

Obe deti majú po dve 1, čo znamená, že ovplyvnili cestu rodičov (narodením) a aj svoju cestu majú predurčenú, ktorá bude pre nich ťažká (čo dnes nie je J), stále ostávajú rodičom ako príklady k ich rastu v charaktere (akoby sa učili od detí J)

 

Dátum menín je iný tzn. zloženie čísel v ponímaní, čo číslo hovorí, o tom zatiaľ nepíšem.

Dátum skonu...hovorí vždy v prvej číslici DD napr. 1.2 - je tam

1        hovorí malo sa to stať- osudový čas

2.      Predurčené od inej osoby

3.      Rozporuplná, ak je len 3, niečo v živote sa zanedbalo na zdraví, 3+0 alebo +1 (tzn. 31) telo fyzicky malo už koniec času

4.      4,5,6,7,8,9 - na 20 % malo sa stať, na 80 % zlyhanie nejakého elementu....

 

Mesiac skonu.... osoby udáva číslo vo výklade vyššie uvedených  dátumov  narodenia....

Chcete si objednať fotografiu?
Videá z youtobe na zamyslenie sa.
Mená alebo webové stránky osôb.
Na tejto stránke zverejním piesne ktoré mi prišli emailom.
Tu zverejňujem poďakovanie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one